Internetis kaupade müümisest saadud tulu maksustamine

Internetis kaupade müümisest saadud tulu maksustamine

admin

Internetis eraisiku kaupade müümisest saadud tulu maksustamisel omab tähtsust, mis on selle tegevuse eesmärk ning põhjus.

Ettevõtluseks loetakse kaupade müüki, kui müügitegevusega tegeletakse vaheltkasu saamise eesmärgil. Ettevõtluse puhul vastab müügitegevus äritegevuse tunnustele (nt kasumi taotlemine, majanduslik iseseisvus, tegevuse plaanipärasus ja järjepidevus). Samuti viitab ettevõtlusele, kui müüjale langevad kaubanduslikust tegevusest tulenevad riskid ja kohustused, kuna majandustegevusega kaasnevate riskide kandmine on üks ettevõtluse tunnuseid. Ettevõtlus on ka kaupade reklaamimine laiemale isikute ringile ja vahendustasu saamine teiste isikute ostudelt.

Kui isik tegeleb kaupade müügiga ettevõtluse raames, peab ta olema kantud äriregistrisse. Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) võib kaubandustegevusega seotud kulud ettevõtlustulust maha arvata ning saadud kasum maksustatakse tulu- ja sotsiaalmaksuga ning kohustusliku kogumispensioni süsteemiga liitunud isiku puhul ka kohustusliku kogumispensioni maksega. Ettevõtlustulu tuleb deklareerida tuludeklaratsiooni vormil E. Saadud ettevõtlustulu tuleb vormil E deklareerida ka siis, kui kaupleja pole äriregistrisse kantud. Ettevõtlustulu saanud isik, kes ei ole registreeritud, võib ettevõtlustulust maha arvata ainult kauba dokumentaalselt tõendatud soetamismaksumuse ning ostu- ja müügiga seotud tehingukulud, muid kulusid registreerimata isik arvesse võtta ei saa.

Olukorras, kui eraisikule on esemete müük juhuslik tegevus ning tegevus ei vasta ettevõtluse tunnustele, siis on kaupade müügist saadud tulu maksustamisel käsitletav kui vara võõrandamisest saadud tulu. Selline tulu tuleb deklareerida tuludeklaratsiooni vormi A alajaotuses 6.3, muu vara võõrandamine. Maksustatakse saadud kasu, st ostu- ja müügihinna vahe, mida on vähendatud ostu- ja müügiga seotud tehingukuludega. Kui eraisik saab teiste isikute ostude eest vahendustasu, siis selline tulu tuleb deklareerida tuludeklaratsiooni vormi A alajaotuses 7.1, muu tulu, kui selline tegevus on juhuslik ning pole tegemist pideva sissetulekuallikaga. Vara võõrandamisest saadud tulu ja muu tulu maksustatakse ainult tulumaksuga.

Kui kaup on ostetud oma tarbeks ning pärast kasutamist müüakse edasi, siis on see käsitletav isiklikus tarbimises oleva kauba müügina. Üldjuhul ei ole sel juhul tegemist uue, kasutamata või originaalpakendis oleva kaubaga, vaid kasutatud kaubaga, mille kogused ei ole suured. Näiteks võib isiklikus tarbimises olevaks kaubaks lugeda ka oma lapsele ostetud, kuid lapse kasvades talle väikeseks jäänud riideesemeid. Isiklikus tarbimises olnud kauba müügist saadud tulu tulumaksuga ei maksustata ning sellist tulu ei pea deklareerima. Maksuvabastust ei saa rakendada aga näiteks juhul, kui ostetud kaup enda tarbeks ei sobinud ning see müüakse uuena juurdehindlusega edasi. Sellisel juhul tuleb vaadata, kas tegemist on ettevõtlusega või vara võõrandamisest saadava tuluga.

Näide 1
Eraisik soetab kolmandast riigist (Hiina) kaupa, lisab kaupade ostuhinnale 20% juurdehindlust ja müüb kaubad Eestis läbi Facebookis loodud grupi/lehekülje maha. Isiku tegevus viitab ettevõtlusele näiteks juhtudel, kui:

– eraisik soetab järjepidevalt kaupa ja müüb need juurdehindlusega maha,
– eraisik soetab kaupa järjepidevalt, kasutab neid paar päeva, müüb kasutatud kauba juurdehindlusega maha.

Näide 2
Eraisik kogub kokku kaupade tellimussoovid ja raha. Kaupade Eestisse saatmise postikulu jagatakse kõigi tellijate vahel võrdselt.

Kui eraisik teeb kõigi eest tellimused ilma vahendustasu võtmata, siis maksustamist ei ole. Kui aga eraisik võtab klientidelt tellimussoovide vahendamise eest vahendustasu, siis tulenevalt tegevuse eesmärgist ja järjepidevusest tuleb vahendustasu deklareerida, kas tuludeklaratsiooni vormil A alajaotuses 7.1, muu tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud või vormil E, kui ettevõtlustulu.

Viide originaalartiklile.


Probleem:

Kuna ja millisel juhul tuleb internetis kaupade müümisest saadud tulu deklareerida ja millal muutub see maksustatavaks?

Lahendus:

Maksustamine oleneb isiku eesmärgist – kas selleks on tulu teenimine?