Lepingud

Lepingud

Lepingud

Võlaõigus ehk kohustisõigus on valdkond, millega iga inimene nii teadlikult või enesele teadvustamata kokku puutub. Võlasuhted tekivad peamiselt lepingutest, kuid ka kahju õigusvastasest tekitamisest ning alusetust rikastumisest.

Sotsiaalses elus võime kokkulepet pidada ühiskondlike suhete aluseks ning leping on selle selle kirjalik väljendus siis enamik õiguslikke vaidlusi on seotud just lepinguliste suhetega. Kogemustele tuginedes saab väita, et küllalt oluline on püüda sõnastada kokkulepped selliselt, et oleks üheselt arusaadav osaliste tahe, õigused ja kohustused, samas ka vastutus. Sellisel kujul korrektselt ettevalmistatud leping suudab vältida edaspidiseid vaidlusi. Samas tuleb tõdeda, et ilma juriidilisi eriteadmisi omamata võib lepingu koostamine ning õiguste teostamine osutuda teinekord vägagi raskeks. Olles oma ala spetsialistid koostame õiguslikke teadmisi eeldavaid dokumente, olgu nendeks siis kirjad, nõuded, pretensioonid, ametijuhendid, eeskirjad, protokollid, ettepanekud, lepingud, hagiavaldused ja kaebused.

R.K.Õigusbüroo OÜ osutab abi võlaõiguslike lepingute, milledeks võivad olla müügileping, laenuleping jt koostamisel ning samuti lepingutest ja teistest võlasuhetest tulenevate vaidlusküsimuste lahendamisel.

Selleks pakume Teile:
• lepingueelne lepingupartneri analüüs
• lepinguprojektide koostamine
• lepingute õiguslik analüüs
• hagide, pretensioonide ja kaebuste koostamine
• juriidiline abi lepingulistel läbirääkimistel
• kirjavahetus, esindamine, konsultatsioonid

Palun saatke oma küsimus või probleemi kirjeldus kasutades allolevat vormi, milles märkige kindlasti enda kontaktandmed. Vastame Teile 24h jooksul.