Raivo Kiisk

Meist

Raivo Kiisk

Raivo Kiisk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistratuuri ning omandanud teadusmagistri kraadi – magister iuris.

Tema õigusalane tööpraktika ulatub aastasse 1991. Sellesse aega jääb kogemus juhtida avalikus sektoris erinevate liikide menetlusi (varavastased süüteod ning majandusvaldkond).

Peame büroosiseselt äärmiselt oluliseks mitmekülgset enesetäiendamist. Hea jurist peab olema igapäevaselt kursis valdkonna muutustega. Pooldame põhiõiguste laiendavat tõlgendamist, samuti riigi minimaalset sekkumist majandusse ja isikute eraellu.

Raivo Kiisk kuulub alates 2009. aastast Eesti Juristide Liitu. Eesti Kutsekoda on talle väljastanud atesteeritud VII kategooria õigusnõustaja tunnistuse, mis on kõrgeim akrediteering selles valdkonnas.

kutsetunnistus
magistridiplom

2017 Läbipõlemine ja selle ennetamine (Tartu Ülikool)
2017 Parim praktika tsiviilkohtumenetluses (Eesti Juristide Liit)
2017 Tööõigus, muudatused (Eesti Juristide Liit)
2016 Personalihaldus ja Tööõiguse konverents (Confinn Tallinn)
2016 Ideaalne täitemenetlus (Eesti Juristide Liit)
2016 Kohtudokumentide koostamisest (Eesti Juristide Liit)
2016 Tööõigus 2016 praktikas (Stokmann Koolitused)
2016 Elatisnõuded, sh piiriülesed nõuded (Eesti Juristide Liit)
2015 Maksuõigus 2015 praktikas (Stokmann Koolitused)
2015 Tööõigus 2015 praktikas (Stokmann Koolitused)
2015 Võlanõustajate täiendkoolitus (Reiting PR OÜ)
2014  Andragoogika täiskasvanute koolitajatele (DevelopDesign)
2014  Eesti Juristide Liit – koolituste sarjad valdkondades: tööõigus, TsÜS, tsiviilkohtumenetluse seadustiku kitsaskohad ja nende vältimine, võlgade ümberkujundamine, pankroti- ja täitevmenetlus
2014  Maksumuudatused alates 2015 (Stokamnn Koolitused)
2014  Maksu- ja Tolliamet – seminar: töösuhte muudatused
2014 Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osakond – maksuseminar
2014 Tööõigus, TsKMS kitsaskohad ja nende vältimine (Eesti Juristide Liit)
2013 Täiendkursus „Inimene ja õigus“ (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)
2013 Eesti Juristide Liit – koolitused: tööseadusandlus, äriseadusandlus ja tööohutus ning Töötervishoid, TsÜS – tähtajad ning aegumine.
2012 Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi pedagoogika
2011 Tartu Loomemajanduskeskus äriplaani koostamine ja strateegiline analüüs
2010  Ettevõtte raamatupidamine (Reiting PR)
2010  Turvajuhi kutsekvalifikatsioon (Eesti Turvaettevõtete Liit ja G4S)
2010  Turunduskommunikatsioon – turundus, müük, PR, bränd
2009 Eesti Juristide Liit õigusnõustaja V kategooria kutse
2009 Meedia aheldamine (KÜ Vain & Partnerid Koolitused)
2008 Kõrgemad Riigikaitsekursused (Kaitseministeerium)
2007 Juhtimisoskuste parandamine (Tallinna Ülikool)
2006 – 2007    Juhtimiskoolitus (Self II)
2006 Riigihangete korraldamine, analüüs ja järelevalve (Riigihangete Amet)
2006 Strateegilise juhtimise analüüs (Sisekaitseakadeemia)
2006 Eetika asutuse struktuuris (Sisekaitseakadeemia)
2005 Karistusõigus: Ametialased süüteod (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)
2004 Korruptsioonijuhtumite avastamise ning menetluse koolitus USA-s
2004 Rahapesu avastamise täiendkoolitus FBI poolt Riias
2004 Valeraha avastamise täiendkoolitus (Saksamaa Kriminaalpolitseiamet BKA)
2003 Avaliku õiguse täiendkoolitus – ATS, KarS, KrMS (Sisekaitseakadeemia)
2003 Eraõiguse täiendkoolitus – TsÜS, Pankrotiseadus, Tööõigus, Võlaõigus,
2003 Lepingud, Rahvusvaheline õigus (Sisekaitseakadeemia)
2003 Kriminaalmenetlus (Sisekaitseakadeemia)
2003 Avalik esinemine (Siseministeerium)
2003 Kriminaaltulu jälgimine (Saksamaa Kriminaalpolitseiamet)
2003 Strateegiline analüüs (Saksamaa Kriminaalpolitseiamet)
2003 Äriplaani strateegiline koostamine ning analüüs (Tartu Ülikooli)
2002 Karistusõiguse üldosa (Sisekaitseakadeemia)
2002 Karistusõiguse eriosa  (Sisekaitseakadeemia)
1998  Rahvusvaheline koolitus sõiduautode identifitseerimisel

+ Kutsetunnistus
kutsetunnistus
+ Magister iuris
magistridiplom
+ Täiendharidus

2017 Läbipõlemine ja selle ennetamine (Tartu Ülikool)
2017 Parim praktika tsiviilkohtumenetluses (Eesti Juristide Liit)
2017 Tööõigus, muudatused (Eesti Juristide Liit)
2016 Personalihaldus ja Tööõiguse konverents (Confinn Tallinn)
2016 Ideaalne täitemenetlus (Eesti Juristide Liit)
2016 Kohtudokumentide koostamisest (Eesti Juristide Liit)
2016 Tööõigus 2016 praktikas (Stokmann Koolitused)
2016 Elatisnõuded, sh piiriülesed nõuded (Eesti Juristide Liit)
2015 Maksuõigus 2015 praktikas (Stokmann Koolitused)
2015 Tööõigus 2015 praktikas (Stokmann Koolitused)
2015 Võlanõustajate täiendkoolitus (Reiting PR OÜ)
2014  Andragoogika täiskasvanute koolitajatele (DevelopDesign)
2014  Eesti Juristide Liit – koolituste sarjad valdkondades: tööõigus, TsÜS, tsiviilkohtumenetluse seadustiku kitsaskohad ja nende vältimine, võlgade ümberkujundamine, pankroti- ja täitevmenetlus
2014  Maksumuudatused alates 2015 (Stokamnn Koolitused)
2014  Maksu- ja Tolliamet – seminar: töösuhte muudatused
2014 Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osakond – maksuseminar
2014 Tööõigus, TsKMS kitsaskohad ja nende vältimine (Eesti Juristide Liit)
2013 Täiendkursus „Inimene ja õigus“ (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)
2013 Eesti Juristide Liit – koolitused: tööseadusandlus, äriseadusandlus ja tööohutus ning Töötervishoid, TsÜS – tähtajad ning aegumine.
2012 Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi pedagoogika
2011 Tartu Loomemajanduskeskus äriplaani koostamine ja strateegiline analüüs
2010  Ettevõtte raamatupidamine (Reiting PR)
2010  Turvajuhi kutsekvalifikatsioon (Eesti Turvaettevõtete Liit ja G4S)
2010  Turunduskommunikatsioon – turundus, müük, PR, bränd
2009 Eesti Juristide Liit õigusnõustaja V kategooria kutse
2009 Meedia aheldamine (KÜ Vain & Partnerid Koolitused)
2008 Kõrgemad Riigikaitsekursused (Kaitseministeerium)
2007 Juhtimisoskuste parandamine (Tallinna Ülikool)
2006 – 2007    Juhtimiskoolitus (Self II)
2006 Riigihangete korraldamine, analüüs ja järelevalve (Riigihangete Amet)
2006 Strateegilise juhtimise analüüs (Sisekaitseakadeemia)
2006 Eetika asutuse struktuuris (Sisekaitseakadeemia)
2005 Karistusõigus: Ametialased süüteod (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)
2004 Korruptsioonijuhtumite avastamise ning menetluse koolitus USA-s
2004 Rahapesu avastamise täiendkoolitus FBI poolt Riias
2004 Valeraha avastamise täiendkoolitus (Saksamaa Kriminaalpolitseiamet BKA)
2003 Avaliku õiguse täiendkoolitus – ATS, KarS, KrMS (Sisekaitseakadeemia)
2003 Eraõiguse täiendkoolitus – TsÜS, Pankrotiseadus, Tööõigus, Võlaõigus,
2003 Lepingud, Rahvusvaheline õigus (Sisekaitseakadeemia)
2003 Kriminaalmenetlus (Sisekaitseakadeemia)
2003 Avalik esinemine (Siseministeerium)
2003 Kriminaaltulu jälgimine (Saksamaa Kriminaalpolitseiamet)
2003 Strateegiline analüüs (Saksamaa Kriminaalpolitseiamet)
2003 Äriplaani strateegiline koostamine ning analüüs (Tartu Ülikooli)
2002 Karistusõiguse üldosa (Sisekaitseakadeemia)
2002 Karistusõiguse eriosa  (Sisekaitseakadeemia)
1998  Rahvusvaheline koolitus sõiduautode identifitseerimisel

Olukorra selgitamine ja esmane kontsultatsioon on teile TASUTA, sest õiglase olukorra hinnang edasiste otsuste tegemiseks peab inimesele olema piiranguteta.

Võtke julgesti ühendust, sest iga probleem saab positiivse lahendi ikka siis kui sellega tegeleb ala oma ala asjatundja.